skip to Main Content
pexels-photo-128639
Imraegneringstank
26997_Kantholz_9x9x300_Kiefer_druckimpraegniert
holz_wassertropfen_54073807_2000x1500

DUBINSKA IMPREGNACIJA

Struktura drveta je slična strukturi spužve, sa šupljinama i zidovima. Cilj impregnacije drveta je pokrivanje zidova tih šupljina s premazom koji ih štiti od propadanja uzrokovanog gljivicama i insektima.

impregnacija

PROCES DUBINSKE IMPREGNACIJE

Dubinska impregnacija pod visokim pritiskom se odvija u nekoliko koraka u komori pod visokim pritiskom efikasnog dizajna čija precizna izvedba osigurava maksimalnu učinkovitost i pouzdanost rada.

impreg_step1-e1554612565310

FAZA 1

impreg_step2

FAZA 2

impreg_step3

FAZA 3

impreg_step4

FAZA 4

impreg_step5

FAZA 5

pročitajte više
pročitajte više

Faza 1: Početni vakuum

Gomila greda, postavljenih na pokretna kolica autoklava, se pozicioniraju unutar postrojenja kako bi se pokrenuo ciklus.

Hermetičko zatvaranje vrata omogućava da uređaj započne proces pokretanjem vakuumske pumpe. Ova faza, koja je veoma važna za uspjeh ciklusa, oslobađa zrak iz pora drveta, stvarajući „vakuum“ koji će omogućiti drvetu da „diše“ u otopini za impregnaciju. Dužina vakuumske faze može varirati od 30 do 90 minuta u zavisnosti od karakteristika drveta.

Faza 2: Punjenje

Po završetku prve faze, vakuum se koristi za prenošenje rastvora za impregnaciju iz spremnika u autoklav. Senzor nivoa tečnosti koji šalje upravljačkom računaru kontrolni signal, kontroliše fazu punjenja.

Faza 3: Primjena pritiska

Treća faza tretmana ima važan zadatak da “utisne” otopinu u drvo. Pumpa pod pritiskom može raditi od 30 do 180 minuta u zavisnosti od karakteristika drveta.

Kombinovano djelovanje sa vakuumom  omogućiti će aktivnim česticama da se utisnu duboko u drvo, što garantuje dugotrajnu zaštitu.

Faza 4: Pražnjenje/ispuštanje otopine

Po završetku faza tretmana drveta, otopina koja nije apsorbirana vraća se u svoj spremnik pomoću ispusnog ventila na autoklavu.

Posebni automatski suistemi dopunjuju sadržaj soli i vraćaju nivo impregnanta tako da je spreman za novi ciklus. Sva neapsorbirana otopina dostupna je za novi ciklus bez ikakvog otpada.

Faza 5: Zadnja vakuum faza

Daljnja vakuumska faza koja traje oko 20-40 minuta olakšava spajanje aktivnih sastojaka drveta.

Ova faza je važna u fazi “kapanja” tretiranog materijala.

Faza 6: Kraj ciklusa

Na kraju ciklusa impregnacije autoklav se vraća na atmosferski pritisak i drvo je spremno za sljedeće faze.

Trajanje postupka

Trajanje ciklusa varira ovisno o sljedećim faktorima:

  • Karakteristike drveta,
  • Debljine,
  • Vlažnosti,
  • Količine i koncentracije soli koje se trebaju primijeniti.

PREDNOSTI DUBINSKE IMPREGNACIJE POD VISOKIM PRITISKOM

prednosti1
prednosti2
prednosti3
prednosti4
prednosti5ver2
Back To Top