skip to Main Content
pexels-photo-128639
Imraegneringstank
26997_Kantholz_9x9x300_Kiefer_druckimpraegniert
holz_wassertropfen_54073807_2000x1500

O NAMA

Preduzeće Glovis d.o.o. je osnovano 2011. Osnovna djelatnost preduzeća u početku bila je trgovina. Početkom 2013. počinjemo proizvodnju dječijih igrališta, urbanog mobilijara, autobuskih i biciklističkih stajališta, sportske opreme i ostale slične vrste opreme. Danas smo lider na području BiH u ovoj proizvodnji. Svi naši proizvodi su od najkvalitetnijih vrsta drveta (sibirski ariš, bagrem, jela, smrča itd), metala, specijalnih HDPE masa, polipropilenskih užadi itd.

Naša kompanija je već nakon nekoliko godina uspješnog rada u proizvodnji dječijih igrališta i komunalne opreme u osnovi od drveta i metala, uvidjela velike prednosti temeljne zaštite materijala u postizanju i očuvanju kvaliteta gotovog proizvoda.

Vrlo brzo se pokazalo da je ekonomičnije, modernije i ekološki prihvatljivije koristiti najbolje materijale u kombinaciji sa najboljim postupcima njihove zaštite. U tu svrhu koristimo samo najbolje metalne profile od nehrđajućeg čelika ili pak postupak cinčanja metalnih segmenata, a drvene elemente radimo samo od najboljih vrsta drveta za određenu namjenu ili u kombinaciji sa dubinskom impregnacijom u komori pod visokim pritiskom.

S obzirom da pri izradi naših proizvoda u velikoj mjeri koristimo drvo, kvalitetna i ekološki prihvatljiva  zaštita drveta veoma je bitna, pa smo se 2018. godine odlučili za novu investiciju – nabavku komore za dubinsku impregnaciju drveta pod visokim pritiskom. Procesom dubinske impregnacije pod visokim pritiskom u autoklavu, povećava se otpornost drveta na vlažnost, toplotu i hemikalije, drvne štetočine.  Za ovako tretirane proizvode daje se garancija od 15 do 30 godina, iako je u praksi njihov vijek trajanja daleko duži. U ovom postupku, u autoklavu se u drvo pod pritiskom u vakuumu utiskuju zaštitna sredstva – rastvor neorganskih soli.  Mi koristimo proizvod Impralit-KDS-B  (aktivna tvar: N-didecil-N-dipolietoksiamonijev borat 10%, bakar (II) karbonat-bakar(II)hidroksid (1:1) 20,53 %).

Radi se o tzv. „zelenoj – ekološkoj impregnaciji“ koja kao fluid koristi rastvor bakra sulfata i borne kiseline koji se koriste za zaštitu voća i povrća i u farmaceutskoj industriji. Ova sredstva su neškodljiva po ljude i po okoliš.  Znači, ne radi se o tzv. „crnoj impregnaciji“ koja koristi kreozotno ulje i širi neprijatan miris od fenola i njegovih derivata, a koje je opasno po okoliš, ljude i u principu čija je upotreba ograničena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOMORE

 • Kapacitet komore u jednom ciklusu: 2,5 m3;
 • Dužina cilindričnog tijela: 6000 mm;
 • Prečnik: 1000 mm;
 • Dimenzije drvenih plotova: 700 (Š) x 600 (V) x 6000 (D) mm;
 • Radni pritisak: -1/+12 bar
 • Autoklav koji može podnijeti vakuum od -700 mm Hg pri pritisku od 12 atm

POSTROJENJE ZA IMPREGNACIJU SADRŽI

 • Autoklav;
 • Poseban rezervoar za pripremanje i miješanje rastvora;
 • Poseban rezervoar sa tečnošću;
 • Vakuum pumpa;
 • Pumpa za postizanje visokog pritiska;
 • Registar za grafički prikaz vakuma i pritiska;
 • Mjerni uređaj manometar.
Back To Top